2023
wear

Model | Brigham Mei(WILD FLOWER)
Photo | Kazuhito Tanaka
Hair&make-up | Noriko Itakura(ito)
Shoes | yojiomi shoes&crafts