textile ”Apollo”
silk-screen printing/w118cm/cotton100%/2008-2014