2018 spring/summer

photo&direction/ Sayumi Kondo
hair&make-up/Noriko Itakura
photo assistant/Yukiko Noguchi
model/Ryo Hosokawa , M.Tanaka
space/studio Casa