2019 spring

photo&direction/ Sayumi Kondo
hair&make-up/Noriko Itakura
photo assistant/Yukiko Noguchi
model/Yurika Yazawa
location/studio Casa